Тим Кареје у Приштини на регионалним антикорупцијским консултацијам

Mar 2, 2023 | Aktuelno

Трочлани пројектни тим организације цивилног друштва Институт за истраживање корупције Кареја учествовао је 2. фебруара у консултацијама одржаним у Приштини, у оквиру пројекта „Промовисање сарадње између актера цивилног друштва у борби против корупције”, који за циљ има да допринесе регионалној сарадњи и јачању регионалне кохезије у региону Западног Балкана. Овај пројекат реализује конзорцијум антикорупцијских организација, који осим Кареје и домаћина из Приштине Организације за демократију, борбу против корупције и достојанство (ÇОХУ), чини и Албански центар за економска истраживања (АЦЕР) из Тиране. Активности кофинансира Европска унија, док подршку заједничким пројектима пружа Фонд за Западни Балкан (ЊБФ).

Посебни циљеви пројекта су да утиче на повећање утицаја цивилног друштва у процесима доношења одлука и реформи у локалној самоуправи у Албанији, Србији и на Косову кроз заговарање засновано на доказима, праћење и праћење политике, као и дијалог са локалним самоуправама у области доброг управљања и борбе против корупције; ојачавање капацитета ОЦД за структурирани дијалог и домет цивилног друштва кроз регионално умрежавање и сарадњу, и повећање утицаја праћења ОЦД-а и заговарања заснованог на доказима у процесима доношења одлука у државним предузећима подстицањем и дељењем најбољих искустава јавности са фокусом на побољшање транспарентности активности локалне владе. Централна пројектна активност је анкета.

На састанку одржаном у Приштини разматрана су питања у вези са реализацијом истраживања корупције и јавне управе на примеру три града, након чега ће се упоредити и анализати добијени подаци и донети одговарајући закључци.

Учесници консултација из Тиране, Приштине и Панчева
– Биће занимљиво да упоредимо перцепцију грађана из три различита града региона Западног Балкана. Пројектни тимови имаће обавезу да у наредом периоду анкетирају грађане једног града средње величине. На жалост, пројекат не дозвољава да то буде Панчево, као седиште Кареје, те смо предложили да то буду Лесковац, Чачак или Смедерево, да бисмо на крају одабрали Смедерево – каже Синиша Јанковић, који је на овом догађају представљао Кареју.

Завршна активност предвиђена је као Београдски антикорупцијски форум, на коме ће учешће узети експерти из Србије, Албаније и са Косова. Домаћин наведеног форума биће Кареја.

Јанковић је искористио ову прилику да представницима партнерских организација (др Зеф Преци, Артон Демхасај и проф. др Фатмир Мемај) додели Захвалнице под слоганом „Није важно којим језиком говориш – важно је да говориш антикорупцијски”.