Кареја

Удружење грађана

Институт за истраживање корупције

Удружење „Институт за истраживање корупције Кареја” је невладино и непрофитно удружење, основано на неодређено време ради
остваривања циљева у области истраживања корупције и других облика грађанског
супротстављања корупцији.

Добро дошли на сајт антикорупцијске организације цивилног друштва.

 

Посвећени смо проблему корупције, посебно њеног најопаснијег вида – политичке корупције. Како нема успеха ни у једној делатности без знања, овде ћемо на то указати и покушати да је сервирамао као на тацни. Биће то едукација на занимљив начин. Трудићемо се да великом базом знања, података и информација привучемо пажњу.

НОВИ ПРОЈЕКАТ КАРЕЈЕ

СПРОВОЂЕЊЕ АНТИКОРУПЦИЈСКИХ ПОЛИТИКА ЈЕ ЈЕДИНИ ПРАВИ ПУТ СРБИЈЕ У ЕВРОПСКУ УНИЈУ

вести

Актуелни догађаји везани за удружење

О нама

Циљеви Удружења су: истраживање корупције уопште а посебно њеног најтежег облика – политичке корупције, унапређивање борбе против политичке корупције и других тешких облика корупције, едукација грађана о друштвеној опасности политичке корупције, а посебно младих о значају супротстављања корупцији и очување основних моралних вредности као основне људске вредности.

 преузми

Публикације

„А сад да изађете на гласање“

цео текст

„Алтернативни приступ“

цео текст

„Десет година заблуде и истине о Радноиј групи МУП-а за 24 спорне приватизације“

цео текст

подршка

Локални медији

Донирајте

Да бисте подржали нашу организацију можете донирати новац на следећи рачун: 
динарски рачун Банка Поштанска штедионица

Није важно којим језиком говориш, важно је да говориш антикорупцијски.