projekti

SMART Balkans

Autohtona škola vladavine prava –
Kukulovce 2020

Treba nam Nacionalna strategija za stvarnu borbu protiv korupcije u Srbije, a ne fiktivnu