SMART Balkans

Nacionalna strategija za borbu protiv korupcije

projekat

Treba nam Nacionalna strategija za stvarnu borbu protiv korupcije u Srbije, a ne fiktivnu

U okviru SMART Balkans podrške, Kareja realizuje i projekat pod nazivom „Treba nam Nacionalna strategija za stvarnu borbu protiv korupcije u Srbije, a ne fiktivnu ”, koji je usmeren na aktuelnu izradu teksta Nacrta nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Srbiji. Do sada su održane tri konsultacije sa organizacijama civilnog društva i aktivistima koji su opredeljeni za borbu protiv korupcije.  

Klikni za Detaljan opis projekta

Klikni za Ugovor o projektu

Beograd – 

Pančevo, Beograd, 24.5,2023.

U Beogradu je 23. maja 2023. godine, u organizaciji Instituta za istraživanje korupcije Kareja, u „Prostoru Miljenko Dereta“, održan konsultativni sastanak organizacija civilnog društva i aktivista posvećenih borbi protiv korupcije. Tema sastanka je bila stanje korupcije u Srbiji i aktuelna izrada Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Srbiji za period od 2023. – 2028. godine.  Posebno su razmatrana ključna pitanja izrade krovnog, strateškog dokumenta koji bi trebalo da omogući efektivno suzbijanje korupcije i to:

Koji su efekti prethodne nacionalne strategija? Koje je stanje korupcija danas? Kako bi trebalo oceniti borbu protiv korupcije? Da li nam treba strateški dokument za stvarnu ili fiktivnu borbu protiv korupcije? Kako se procenjuje uticaj političke korupcije?

Kao posebno problematične elemente u dosadašnjem procesu oblikovanja javne politike u borbi protiv korupcije, učesnici skupa su izdvojili metodološke nejasnoće u radu, nedostatak analitičkih podataka o rezultatima primene prethodne Nacionalne strategije, ali i samih polaznih osnova za izradu nacionalne trategije za borbu protiv korupcije a to je analiza aktuelnog stanja korupcije u Srbiji.

Grupa organizacija civilnog društva protivi se načinu na koji se odvijaju aktivnosti u vezi sa izradom strateškog dokumenta, smatrajući da takav pristup umesto da omogući borbu protiv korupcije on će je pospešiti.

Ovom prilikom je formirana fleksibilna koalicija za antikorupcijsko delovanje civilnog društva i nju čine: Biro za društvena istraživanja BIRODI Beograd, Podrinjski antikorupcijski tim PAKT Loznica, Eko straža, E – sigurnost Beograd, Biznis klasa 049 Kragujevac i Institut za istraživanje korupcije Kareja Pančevo.

Navedene aktivnosti deo su projekta “Treba nam Nacionalna strategija za stvarnu borbu protiv korupcije u Srbije, a ne fiktivnu ” koji Kareja sprovodi uz podršku SMART Balkan – Građansko društvo za povezan Zapadni Balkan, a koji se odvija u okviru Centra za promociju civilnog društva (CPCD), Center for Research and Policy Making (CRPM) i Institute for Democracy and Mediation (IDM), a koji finansijski podržava Ministarstvo spoljnih poslova Kraljevine Norveške.

Novi Sad –

Novi Sad – Pančevo – Loznica, 12.6.2023.

Danas su u Novom Sadu u Medija Hub prostoru Nezavisnog društva novinara Vojvodine, održane konsultacije organizacija civilnog društva i aktivista Vojvodine posvećenih borbi protiv korupcije. Tema konsultacije bila je aktuelna izrada teksta nacrta Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Srbiji. Konsultacije je organizovao Institut za istraživanje korupcije Kareja iz Pančeva, uz podršku Podrinjskog antikorupcijskom tima PAKT iz Loznice. Predstavnik Kareje Siniša Janković  ujedno i član Radne grupe za izdradu navedenog dokumenta, informisao je prisutne o njegovoj izradi, kao i o spornim pitanjima koja od prvog sastanka opterećuju proces izrade. Tu spadaju odsustvo analitičkih podataka o ishodu sprovođenja prethodne Nacionalne strategije, koja je istekla pre pet godina kao i analiza sadašnjeg stanja korupcije.

Logično se postavilo pitanje: ukoliko ne znamo kakav je efekat na borbu protiv korupcije imala prethodna Nacionalna strategije, čemu onda izrade identične? Da li se u tom slučaju radio o iskrenoj nameri borbe protiv korupcije, ili o nameri da se prikaže privid borbe protiv korupcije? 

Miroslav Mijatović predstavnik PAKT-a upoznao je prisutne sa stanjem korupcije u oblasti ekologije, sa osvrtom na primer eksploatacije litijuma. Na temu korupcije u ekologiji govorila je i aktivistkinja Dragana Arsić.

Prisutni građanski aktivisti istakli su da su od značaja i antikorupcijske aktivnosti na nivou pokrajine. Posebno ne postupanje pokrajinske vlade u vezi sa uspostavljanjem pokrajinske antikorupcijske komisije. U tom smislu, prisutni aktivisti ohrabruju pokrajinsku administraciju da učini napor i da bez odlaganja formira pokrajinsku anktikorupcijsku komisiju, koja je trebalo da bude formirana još 2019. godine.  

Ovo su bile treće konsultacije sa organizacijama i aktivistima u vezi sa izradom nacrta Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Srbiji. Prve su održane u Beogradu, druge u Pančevu. Krajem meseca očekujemo konsultacije na Jugu Srbije.  

Navedene aktivnosti deo su projekta “Treba nam Nacionalna strategija za stvarnu borbu protiv korupcije u Srbije, a ne fiktivnu ” koji Kareja sprovodi uz podršku SMART Balkan – Građansko društvo za povezan Zapadni Balkan, a koji se odvija u okviru Centra za promociju civilnog društva (CPCD), Center for Research and Policy Making (CRPM) i Institute for Democracy and Mediation (IDM), a koji finansijski podržava Ministarstvo spoljnih poslova Kraljevine Norveške.

Izveštaj medija

Pančevo – 

U Pančevu, 10.6.2023.

U Pančevu su u Medijskom skloništu u organizaciji Instituta za istraživanje korupcije Kareja održane konsultacije organizacija civilnog društva i aktivista posvećenih borbi protiv korupcije. Tema konsultacije bila je aktuelna izrada teksta nacrta Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Srbiji. Predstavnik Kareje Siniša Janković član je Radne grupe za izdradu navedenog dokumenta. On je prisutne informisao o izradi navedenog dokumenta od strateškog značaja, kao i o spornim pitanjima koja od prvog sastanka opterećuju proces izrade.

Podsećamo, prethodna Strategija istekla je još 2018. godine. Imajući to u vidu postavlja se pitanje: treba li nam uopšte Nacionalna strategija za borbu protiv korupcije? Na to pitanje se može dati vrlo precizan odgvor, u zavisnosti sa kog aspekta se posmatra korupcija. Međutim, nije moguće dati odgovor na pitanje: koji su efekti prethodne Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije koja se primenjivala u periodu od 2013 – 2018. godine, jer takav dokument ne postoji. Ovo pitanje Kareja upućuje građanima, spremna da pomogne u odgovoru. Sve rečeno ukazuje da se radi o Strategiji za formalnu a ne stvarnu borbu protiv korupcije.

Ovo su bile druge konsultacije sa organizacijama i aktivistima u vezi sa izradom nacrta Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Srbiji. Prve su održane u Beogradu, kada se grupa organizacija civilnog društva usprotivila načinu na koji se radi Naciona strategija. Sledeće konsultacije će biti već 12. juna u Novom Sadu. Do kraja meseca planirane su konsultacije i na Jugu Srbije.

Navedene aktivnosti deo su projekta “Treba nam Nacionalna strategija za stvarnu borbu protiv korupcije u Srbije, a ne fiktivnu ” koji Kareja sprovodi uz podršku SMART Balkan – Građansko društvo za povezan Zapadni Balkan, a koji se odvija u okviru Centra za promociju civilnog društva (CPCD), Center for Research and Policy Making (CRPM) i Institute for Democracy and Mediation (IDM), a koji finansijski podržava Ministarstvo spoljnih poslova Kraljevine Norveške.

Izveštaj medija

Leskovac

Pančevo – Leskovac, 26.6.2023.

U Leskovcu u Mesnoj zajednici Milentije Popović, održane konsultacije organizacija civilnog društva, aktivista i građanki i građana Leskovca posvećenih borbi protiv korupcije. Tema konsultacije bila je aktuelna izrada teksta nacrta Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Srbiji. Konsultacije je organizovao Institut za istraživanje korupcije Kareja iz Pančeva, uz podršku Mesne zajednici Milentije Popović. Ispred Kareje učestvovali su Zlatan Vulić iz Jagodine, bivši sudija i šef privrednog kriminala, sada advokat i antikorupcijski saradnik i  Siniša Janković iz Pančeva bivši policajac, sada građanski aktivista ujedno i član Radne grupe za izdradu navedenog dokumenta. Ovaj skup otvorio je predstavnik MZ poznati leskovački lekar dr. Aleksandar Rangelov. Prisutni su imali nesvakidašnju priliku da izvorno čuju kako se korupcija u Srbiji razvijala i kako je borba protiv nje sabotirana. Janković je informisao prisutne o aktuelnoj izradi teksta Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije, kao i o spornim pitanjima koja opterećuju proces izrade.

U razgovoru koji je trajao skro tri sata učestvovao je veći broj prisutnih. Izneta su zanimljiva zapažanja pre svega o korupcionaškoj privatizaciji preduzeća u Leskovcu, kao i zanimljive opaske: borba protiv korupcije u Srbiji je „kao kakao“ – mi joj kao nedamo, a ona se kao pravi da neće; postatavljeno je pitanje: kako naterati sistem da funkcioniše? Zanimljiva diskusija bila je na temu procene štete koju društvu pričinjava korupcija, jedan od učesnika izneo je podatak da je to 20% bruto nacionalnog dohotka. Na to je Vulič odgovorio da se boji da je to tačan podataka, a Janković da se boji da to na žalost nije tačan podatak.

Nekim govornicima nikako se nije sviđala borba protiv korupcije u lakoj brzini, smatrajući da su potrebne radile mera, upravno adekvatne obimu i stanju korupcije. Kada je u pitanju Nacionalna strategija za borbu protiv korupcije čulo se pitanje: da li nam uopšte treba, imajući u vidu stanje u kome se Srbija nalazi; ali i mišljenje da je bolja ikakva nego nikakva, kako bi kada za to bude vreme imalo odakle da se krene u borbi protiv korupcije.  U kakvom će stanju biti Srbija a kakvom korupcija, kada dođe vreme da se u borbu protiv nje krene, ostaje nam da vidimo, ali i da svako da svoj doprinos u borbi protiv korupcije, na način kao što to rade građanke i građani Mesne zajednice, popularne Dubočice u Leskovcu.

Ovo su bile četvrte konsultacije sa organizacijama,  aktivistima i građanima u vezi sa izradom nacrta Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Srbiji. Sledeće su Nišu već 28.6.2023. godine u 12 sati u TC Kalča na drugom spratu.

Navedene aktivnosti deo su projekta “Treba nam Nacionalna strategija za stvarnu borbu protiv korupcije u Srbije, a ne fiktivnu ” koji Kareja sprovodi uz podršku SMART Balkan – Građansko društvo za povezan Zapadni Balkan, a koji se odvija u okviru Centra za promociju civilnog društva (CPCD), Center for Research and Policy Making (CRPM) i Institute for Democracy and Mediation (IDM), a koji finansijski podržava Ministarstvo spoljnih poslova Kraljevine Norveške.

Izveštaj medija

Nova naša reč o tribini

Niš – 

Pančevo, Niš, 29.6.2023.

Juče su u Nišu održane konsultacije organizacija civilnog društva i aktivista Niša posvećenih borbi protiv korupcije. Tema konsultacije bila je aktuelna izrada teksta nacrta Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Srbiji. Konsultacije je organizovao Institut za istraživanje korupcije Kareja iz Pančeva, uz podršku Odbora za ljudska prava Niš. Osim navedenih učestvovale su i organizacije: Nacionalna koalicija za decentralizaciju (NKD) PROTECTA Niš, Odbranimo reke Stare Planine kao i profesor u penziji Đokica Jovanović. Ispred Kareje učestvovali su antikorupcijski eksperti Zorica Miladinović novinar  Danas-a iz Niša  i  Siniša Janković iz Pančeva bivši inspektor privrednog kriminaliteta sada građanski aktivista ujedno i član Radne grupe za izdradu navedenog Strateškog dokumenta.

Janković je informisao prisutne o aktuelnoj izradi teksta Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije, kao i o spornim pitanjima koja opterećuju proces izrade. Zorica Mladenović ukratko je ali veoma upečatljivo prikazala stanje korupcije danas. „Korupcija je sistemska, duboko ukorenjena, doprinosi siromaštvu i autoritarnosti“ izjavila je Mladenović, te je uz svoje izlaganje priložila publikaciju „Građani Niša protiv korupcije“ čiji je koaktor zajedno sa Vesnom Crnogorac. Bila je to prilika da se još jednom setimo pok. Vesne. 

Korupcija u Srbiji:  od kolevke pa do groba

Svi prisutni učestvovali su u razgovoru, iznevši svoje stavove o načinu na koji se suprotstavljamo korupciji. Generalna ocena je da ne postoji politička volja za borbu protiv korupcije, da su institucije jednako kao i građani u korupciji zarobljeni.  Predstavnici organizacija pridružili su se fleksibilnoj antikorupcijskoj grupi koju su konsultacija u Beogradu uspostavile pet organizacija, koje se slažu da nam je za potrebna Nacionalna strategija za stvarnu a ne fiktivnu borbu protiv korupcije. 

Poseban značaj konsultacijama dao je svojim prisustvom i diskusijom prof. Jovanović čijim izlaganjem su konsultacije završene, između ostalog rekao je: „korupcija je armatura ovog sistema i naroda. Da je nema, društvo ne bi moglo da funkcioniše ni jedan dan. Korupcija se ovde shvata moralno pozitivnom stvari“ kao primer naveo je da u pojedinim razredima ima 90% odličnih učenika.

Ovo su bile pete konsultacije organizacija, aktivista ii građana u vezi sa izradom nacrta Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Srbiji.  Sledeće će biti u toku javne rasprave o navedenom strateškom dokumentu.

Navedene aktivnosti deo su projekta “Treba nam Nacionalna strategija za stvarnu borbu protiv korupcije u Srbije, a ne fiktivnu ” koji Kareja sprovodi uz podršku SMART Balkan – Građansko društvo za povezan Zapadni Balkan, a koji se odvija u okviru Centra za promociju civilnog društva (CPCD), Center for Research and Policy Making (CRPM) i Institute for Democracy and Mediation (IDM), a koji finansijski podržava Ministarstvo spoljnih poslova Kraljevine Norveške.

Izveštaj medija

Leskovac i Niš

Niš

Vizuali