Супротстављање политичкој корупцији у Србији напримеру Радне групе МУП-а за 24 спорне приватизације

Jan 20, 2023

Пројекат „Супротстављање политичкој корупцији у Србији напримеру Радне групе МУП-а за 24 спорне приватизације“. Реализован 2019-2020. године. Одржано је 20 промоција и то у следећим местима: Београд, Панчево, Зрењанин, Вршац, Лозница, Пирот, Ниш, Лесковац, Крагујевац, Чачак, Пожега, Ваљево, Нови Пазар, Пријепоље, Нови Сад, Суботица, Сомбор, Бујановац, Врање, Зајечар.

Пројекат је подржала Фондација за отворено друштво, Србија.

Главни продукт пројекта је публикација „Очи у очи са политичком корупцијом“.