Заштита животне средине или заштита живих бића – биљака, животиња и људи?

Mar 2, 2023

Кареја није еколошка, већ антикорупцијска организација, у ширем смисли посвећена владавини права. Ипак, активни смо и у области заштите животне среднине. Сматрамо да је еколошки криминалитета само један од појавних облика политичке корупције. То је један од разлога који нас уводи у екологију.

Као одговорна организација у локалној заједници посвећени смо највећем проблему грађана Панчева – екологији у свим њеним појавним облицима са фокусом на еколошки криминалитет.  Сматрамо да је превенција еколошких инцидената јавни интерес  Града Панчева број 1.

Заштиту животне средине видимо као заштиту становништва од последица еколошког криминалитета.

Све еколошке активности предузимали смо и реализовали у локалној средини – у Панчеву. Не пропуштајући ни једну прилику која се пружила у вези са екологијом, а да је не искористимо и не укључимо се решавање еколошког проблема.

Институт за истраживање корупције Кареја учествовао је свим сличним (еколошким) активностима у Панчеву, које су организоване у последњих неколико година.

Укључили смо се у предмет „Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средине пројекта Реконструкција и промена намене објекта 01, носилац пројекта Промист доо, на локацији Првомајска бр. 10 у Панчеву“, понели смо Покрајинском секретаријату за животну средину приговор и жалбу, учествовали у анимирању грађана Панчева за учешће у пројекту. Сарађивали са другим организацијама из Панчева.

https://www.k-013.com/news/lokalno/slucaj-promist-i-udruzenje-gradana-kareja-podnelo-zalbu-na-resenje-pokrajinskog-sekretarijata.html

https://www.politika.rs/scc/clanak/471365/Koliko-je-opasno-skladistenje-vestackog-dubriva-u-bivsoj-Staklari

https://www.021.rs/story/Info/Vojvodina/268666/Pozar-u-Pancevu-Signal-za-nadlezne-ili-izolovan-incident.html

https://013info.rs/vesti/ekonomija/pancevo-pokrajinski-sekretarijat-ponovo-doneo-resenje-o-nepristupanju-izradi-procene

Поднели смо Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено – комуналне послове и саобраћај примедбе на „Нацрт Плана детаљне регулације за изградњу складишта за привремено одлагање опасног отпада на делу кат.парцеле бр. 3576 КО Војловица у оквиру комплекса НИС ”Рафинерија нафте Панчево“ у Панчеву на животну средину”, учествовали на јавној расправи, заједно са другим активистима и организацијама радили у наведеном предмету.

Узели смо максимално учешће у акцији „Сачувајмо платане“ коју је ад хок започела Инцијатива Одбранимо Теслу. Били смо свакодневна подршка чуварима платана, били смо стручни консултанти за кривичнопроцесно поступање, објавили смо текст „Изазивање опште опасности на Тесли – сеча платана из другог, кривично-правног угла“.

https://www.pancevo.city/blogoumna/gradjanski-stav/izazivanje-opste-opasnosti-na-tesli/

Учествовали смо 2021. године у пројекту Удружења тужилаца и заменика јавних тужилаца Србије „Кривичноправна заштита животне средине – јачање капацитета јавних тужилаца и оснаживање грађана за предузимање правних мера”. У оквиру пројекта смо објавили текст „Корупција као основ еколошког криминала”.

https://uts.org.rs/blog-korupcija-kao-osnov-ekoloskog-kriminala-2/

Учествовали смо у акцији потписивања петиције организације Крени-покрени у вези са забраном рударења литијума у Србији.

Поднели смо примедбе Градском секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове у предмету измештања аутобуске станице у Панчеве, а у вези са опасношћу за повећано аеро загађење у центру града.

https://rs.n1info.com/vesti/deo-gradjana-panceva-protiv-premestanja-glavne-autobuske-stanice/

Учествовали смо у јавној расправи у вези са  Извештајем о безбедности ХИП Азотаре Панчево.

https://www.k-013.com/news/lokalno/jankovic-za-k-013-cenzurisani-izvestaj-o-beztbednosti-azotare-vracen-na-doradu.html

Реализовали смо пројекат „Политичка корупција у Србији фундирана литијумом”. Пројекат је посвећен еколошком проблему експлоатације литијума у Србији, који је довео до великог узнемирења јавности. У оквиру пројекта одржана је трибина на којој су учествовали представници мештана из долине Јадра. Том приликом додели смо Карејину анктикорупцијску повељу за изузетан добринос у борби против еколошког криминалитета организацији ПАКТ Лозница.

https://www.danas.rs/vesti/drustvo/posledice-kopanja-litijuma-ce-ostetiti-cela-srbija-poruceno-na-tribini-instituta-za-borbu-protiv-korupcije-kareja/