Владавина права у Србији на примеру МУП-а Србије

Jan 20, 2023

Пројекат „Владавина права у Србији на примеру МУП-а Србије“. Пројекат је реализован 2020-2021. године, одржано је 12 промоција.  Кукуловце, Лесковац, Ниш, Панчево, Нови Сад, Крагујевац, Нови Пазар, Чачак, Ваљево, Лозница, Врање и Београд. Званични партнери на промоцији публикације били ОЦД „Народни Парламент“ из Лесковца и Грађанска акција Панчево (ГАП). Пројекат је подржала Фондација за отворено друштво, Србија.

Најзначајнији продукт пројекта је публикација „Како је једна цедуљица срушила МУП“.