Заштита животне средине или заштита живих бића – биљака, животиња и људи?

Заштита животне средине или заштита живих бића – биљака, животиња и људи?

Кареја није еколошка, већ антикорупцијска организација, у ширем смисли посвећена владавини права. Ипак, активни смо и у области заштите животне среднине. Сматрамо да је еколошки криминалитета само један од појавних облика политичке корупције. То је један од разлога...
Владавина права у Србији на примеру МУП-а Србије

Владавина права у Србији на примеру МУП-а Србије

Пројекат „Владавина права у Србији на примеру МУП-а Србије“. Пројекат је реализован 2020-2021. године, одржано је 12 промоција.  Кукуловце, Лесковац, Ниш, Панчево, Нови Сад, Крагујевац, Нови Пазар, Чачак, Ваљево, Лозница, Врање и Београд. Званични партнери на...
Супротстављање политичкој корупцији у Србији напримеру Радне групе МУП-а за 24 спорне приватизације

Супротстављање политичкој корупцији у Србији напримеру Радне групе МУП-а за 24 спорне приватизације

Пројекат „Супротстављање политичкој корупцији у Србији напримеру Радне групе МУП-а за 24 спорне приватизације“. Реализован 2019-2020. године. Одржано је 20 промоција и то у следећим местима: Београд, Панчево, Зрењанин, Вршац, Лозница, Пирот, Ниш, Лесковац, Крагујевац,...