Публикација “Алтернативни приступ изради Националне старетгије за борбу против корупције у Србији у периоду од 2023. – 2028. године”

Nov 7, 2023 | Aktuelno

Промоција публикације “Алтернативни приступ изради Националне старетгије за борбу против корупције у Србији у периоду од 2023. – 2028. године”

Завршни догађај се одиграо у Панчеву у просторијама Медијског склоништа.