Инститит Кареја реализовао округли сто на тему „ Моћ или немоћ антикорупцијског закона“

Mar 28, 2024 | Aktuelno

Саопштење за медије бр. 2

ИНСТИТИТ КАРЕЈА РЕАЛИЗОВАО ОКРУГЛИ СТО НА ТЕМУ „ МОЋ ИЛИ НЕМОЋ
АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ЗАКОНА“

 

У организацији Институтa за истраживање корупције Кареја, 27.марта 2024 , у
простору Грађанских иницијатива „Дерета“ уз учешће петнаест релевантних
стручњака и заступника институција у борби против корупције, заинтересованих
грађана и активиста, и представника неколико медија, одржан је округли сто на коме
се расправљало о документу јавне политике „ Моћи или немоћи антикорупцијског
закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог
криминала, тероризма и корупције“. Ово је део заговарачке иницијативе
„Спровођење антикорупцијских политика је једини прави пут Србије у Европску унију“
у реализацији ОЦД Кареја , у оквиру пројекта „ЕУ Ресурс центар за цивилно друштво у
Србији“ који спроводи Београдска отворена школа (БОШ) .
Разговору је предходило представљање презентације о досадашњеем учешћу и
заговарању промене постојећих политика и закона у овој области од стране оснивача
Кареје и координатора пројекта Синише Јанковића, и указивању на ефекте и домете
овог учешћа.

О (не)могућности да се на креирање и доношење релевантног закона утиче , као
главне разлоге , током дијалога Родољјуб Шабић, адвокат, бивши министар и први
повереник за информације од јавног значаја навео је недостатак политичке воље и
одумрле институције : « Ако живимо у друштву где је политичка воља јача од закона.
онда је и прича о новом закону лажна прича». Зоран Гавриловић, испред Биродија ,
означио је као главни проблем коруптивност управо органа и институција који би
антикоруптивне политике требало да спроведу, и указао на значај усвајања адекватне
примене овог закона на локалном нивоу. Давор Лукач, новинар ФОНЕТ-а указао је на
могућност да се параметри корупције и те како могу установити , праћењем само
званичних статистика и података, али да се то не чини. Активиста Александар
Вукаловић сматра да је корупција «обрисана» од стране организованог кроминала, и
да део одговорности сносе и народ и Европска Унија, недовољним учешћем у овој
борби . Грађанка Јулија Омербеговић је на крају указала на значај установљења боље
организације грађана код ових активности, насупрот пуке констатације о немоћи
система, корупцији у загрљају организованог криминала и теледиригованим
медијима.

Пројекат се реализује у оквиру пројекта „ЕУ Ресурс центар за цивилно друштво у
Србији“ који Београдска отворена школа спроводи у партнерству с организацијама
цивилног друштва: Новосадска новинарска школа, ENECA, Ужички центар за права
детета, Нова планска пракса, Сигурне стазе, Млади пољопривредници Србије и
међународним партнером, фондацијом Фридрих Еберт (Friedrich Ebert Stiftung).
Пројекат је подржан од стране Европске уније и биће реализован у периоду од 2023.
до 2026. године.
Позивамо да нам се придруже они који су заинтересовани да на било који начин
подрже борбу против политичке корупције (организације цивилног друштва,
грађански активисти, медији и др.); довољно је да се јаве на мејл nvo.kareja@gmail.com

Много антикорупцијских поздрава

У Београду, 28.3.2024.
ПР контакт: Драгана Петров, новинар, 064-2071786.

Пројекат „Спровођење антикорупцијских политика је једини прави пут Србије у Европску
унију“ реализује се у оквиру пројекта „ЕУ Ресурс центар за цивилно друштво у Србији“ који
Београдска отворена школа спроводи у партнерству с организацијама цивилног друштва:
Новосадска новинарска школа, ENECA, Ужички центар за права детета, Нова планска пракса,
Сигурне стазе, Млади пољопривредници Србије и међународним партнером, фондацијом
Фридрих Еберт (Friedrich Ebert Stiftung). Пројекат је подржан од стране Европске уније и биће
реализован у периоду од 2023. до 2026. године.